Magyarország

Címlap Álláspályázatok Álláspályázat humánpolitikai ügyintéző munkakörre

Álláspályázat humánpolitikai ügyintéző munkakörre

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság pályázatot hirdet humánpolitikai ügyintéző munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye:
KÖTIVIZIG Központ; 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-    Végzi a különböző beosztásokra vonatkozó pályázatok kiírását a vonatkozó rendeletek, utasítások szerint.
-    Az igazgatóság gyakornoki szabályzatának végrehajtásában közreműködik.
-    Segíti a szervezeti egységek humánpolitikai tevékenységét.
-    Közreműködik a munkavégzés személyi feltételeinek biztosításában.
-    Előkészíti döntésre a személyi ügyeket.
-    Javaslatok alapján előkészíti a személyzetfejlesztési tervet, segíti annak végrehajtását.
-    Tervezi és előkészíti a kitüntetések adományozását, nyilvántartja az igazgatóság dolgozói vonatkozásában a kitüntetéseket, elismeréseket.
-    Vezeti a személyi nyilvántartást, kezeli és tárolja a személyi okmányokat, vagyonnyilatkozatokat.
-    Végzi a BM részéről biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézést.
-    Nyilvántartja a további munkaviszony létesítésével kapcsolatos ügyiratokat.
-    Nyilvántartja és karbantartja a munkaköri leírásokat.
-    Gondoskodik béradatot nem tartalmazó munkáltatói igazolások kiadásáról,
-    Kiállítja a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges utazási utalványokat.
-    A szervezeti egységek igényei és a képesítési előírások alapján Képzési Tervet készít és gondoskodik annak karbantartásáról.
-    Szervezi az iskolarendszerű oktatás igazgatósági feladatait.
-    Előkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri a  tanulmányi szerződéseket, a tanulmányokat folyamatosan ellenőrzi.
-    A közép- és felsőfokú intézmények tanulói, hallgatói számára - az intézményekkel kötött szerződések alapján - megszervezi az üzemi gyakorlatokat.
-    Intézi a tervezői, a műszaki ellenőri, ill. a felelős műszaki vezetői névjegyzékkel kapcsolatos igazgatósági feladatokat.
-  Az igazgatóság esélyegyenlőségi referensi feladatkörét ellátja. Az Esélyegyenlőségi Tervet összeállítja, előkészíti, az ehhez kapcsolódó feladatokat, statisztikai adatszolgáltatást elvégzi.

Pályázati feltételek:

•    szakirányú felsőfokú végzettség,
•    magyar állampolgárság,
•    büntetlen előélet (a közalkalmazotti jogviszony létesítésének elengedhetetlen feltétele a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány).
•    felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    közigazgatásban, személyzeti területen szerzett gyakorlat

Amit ajánlunk:
- Határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés.
- Közalkalmazotti törvény által meghatározott illetmény és előmenetel.
- Szakmai fejlődés biztosítása.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság/Igazgatási és Jogi Osztály címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Pf.: 63.), illetve elektronikusan az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre.
A borítékon, valamint az email tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: humánpolitikai ügyintéző.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai életútról informáló önéletrajz; végzettséget/szakképesítést tanúsító oklevél egyszerű másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.

A munkakör 2017. július 1-től tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Varga Lilla osztályvezető nyújt, a 06-56-501-900/20114-es telefonszámon, elektronikusan a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.