Magyarország

VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00014
Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) konzorciuma

A projekt megvalósításának kezdete: 2016.09.30
A tervezett befejezés időpontja: 2020.10.31
Támogatási összeg: 14 155 555 555 Ft

A projekt közvetlen célja a Tisza Szolnok és Csongrád közötti szakaszán a nagyvízi meder árvízlevezető képességének növeléséhez való hozzájárulás, végeredményben az árvízi biztonság növelése. E projekt lényegében a folytatása az ugyanezt a célt szolgáló, Kisköre-Szolnok közötti hullámtéri projektnek. A két projekt együttesen több mint 200 ezer embert és kb. 28 ezer milliárd forintnyi vagyont érintő árvízi kockázat csökkentését szolgálja.
A tervezett beavatkozások a Tisza-völgyi árvízvédelmi rendszer fejlesztésének keretében valósulnak meg. A projekt közvetlenül szolgálja azt a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) programban meghatározottakat, mely szerint cél a tározók megépítése és a nagyvízi meder vízszállító képességének növelése által a Tisza teljes hazai szakaszán a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjeinek 1 méterrel való csökkentése. Ennek elérése érdekében a projekt adott szakaszon 2-12 cm-es csökkentéssel járul hozzá a már korábban épített 3 tározó és a Bivalytói töltésáthelyezés Kisköre és Csongrád között mért 50-70 cm-es, és a megvalósulás alatt lévő Szolnok feletti hullámtéri projekt kb. Vezsenyig terjedő 40-50 cm-es árvízszint-csökkentő hatásaihoz.

A beruházás műszaki tartalma
A nagyvízi meder árvízleeresztő képességének növelése érdekében a projekt keretében tervezett fejlesztések:
- Árvízvédelmi töltések áthelyezése Martfűnél, a Vezsenyi-kanyar rendezésének részeként.
- A Vezsenyi és Tiszajenői nyári gátak rendezése.
- Művelési ágváltással járó beavatkozások a hullámtéren, a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében.

- Árapasztó vápák kialakítása a Vezsenyi-rév és a Tiszaugi-híd környezetében.

- Árvízvédelmi töltés áthelyezése Tiszapüspökinél (Besenyszög-Fokorú-pusztánál): új töltés építése 3 900  m hosszon, a meglévő töltés 73+685-79+610 tkm szelvényei között;  meglévő töltés elbontása a 73+685-79+610 tkm szelvények között, mintegy 3 425 m hosszan.

Érintett települések: Vezseny, Martfű, Tiszaföldvár, Tiszajenő, Tiszaug, Tiszapüspöki.

További információ: http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/db36104f-8da2-42a9-adc3-dd7e85220394