Magyarország

Komplex Tisza-tó Projekt II. ütem

A projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00001

Kedvezményezett: OVF-TIVIZIG-KÖTIVIZIG konzorciuma

Támogatási összeg: 2 400 000 000 Ft

A Komplex Tisza-tó projekt II. ütemének célja a Keleti-főcsatorna rekonstrukciója.

A Tiszalöki Vízerőmű által felduzzasztott Tiszából az 519,3 folyamkilométernél kiágazó Keleti-főcsatorna eredendően a tiszántúli területek öntözését, és az ömlesztett áruk olcsó szállítását hivatott szolgálni. Tervezése már az 1830-as években megkezdődött, de az első kapavágásra csak bő egy évszázaddal később, a II. világháborút megelőzően került sor. Az építkezés 1951-ben folytatódott, 1954-re Hajdúszoboszlóig, 1955-re Tetétlenig épült meg. A megközelítőleg száz kilométer hosszú, 22 település határát érintő Keleti-főcsatorna a Tiszából gravitációsan nyeri a vizét, kezdetben a maximális vízáteresztő képessége másodpercenként 60 köbméter volt. A meder vízmélysége 3–4 méter, eredeti szélessége 40, a jelenlegi azonban már csak 25–30 méter. Egykoron két 700 tonnás uszály egymás melletti haladását tette lehetővé, teljes merülés mellett. A csatorna 200 ezer hektár föld öntözését és 4 ezer hektár tógazdaság létesítését tette lehetővé.
A rekonstrukció és a fejlesztés szükségességét a Keleti-főcsatorna több mint fél évszázados üzemelési tapasztalatai, műszaki meghibásodások indokolják. A mederben ugyanis helyenként jelentős mértékű feliszapolódás alakult ki, melynek következtében lecsökkent a vízszállító kapacitás. A szabályozó műtárgyak felújítást igényelnek, illetve némelyik állapota annyira leromlott, hogy átépítésük elkerülhetetlen. (A feliszapolódás különösen a torkolati szakaszon jellemző, erőteljesen mérsékelve a vízszállító képességet.)
A Komplex Tisza-tó Projekt II. üteme részeként a főcsatorna torkolati szakaszán a feliszapolódás eltávolításával helyreállítják a vízjogilag engedélyezett, másodpercenként 60 köbméteres vízszállítási kapacitást. A Tiszán érkező hordalék és uszadék bejutásának megakadályozásával, szükség esetén az érkező szennyezések kizárásával teljesülnek a vízminőségi elvárások, ezzel pedig biztosítható, hogy a Keleti-főcsatorna 1. bögéje továbbra is ivóvízbázis maradjon. A Balmazújvárosi bukó felújításával megteremtik a biztonságos üzemelés feltételeit, ezáltal lehetővé válik a szükséges vízmennyiség továbbvezetése. A működésképtelen Hajdúszoboszlói vízszinttartó műtárgy helyére egy korszerű, másodpercenként 20 köbméter víz átvezetésére alkalmas műtárgy létesítésével a vízszintek és vízhozamok szabályozhatókká válnak, így kialakítható lesz a főcsatorna 3. bögéje. A rossz műszaki állapota miatt csökkentett kapacitással üzemelő Bakonszegi vízleadó műtárgy helyén korszerű zsilipes műtárgy épül, amellyel biztosítható a kívánatos másodpercenként 10 köbméteres vízhozam továbbvezetése a Körös-völgybe, továbbá javítható a vízminőség. A beruházás részeként helyreállítják a K-VII - Kösely vízleadó útvonalat is.

A projekt keretében tehát a következő beavatkozások valósulnak meg:
-    a torkolati szakasz feliszapoltságának megszüntetése,
-    a torkolati szakaszon a hordalék- és uszadékterelés,
-    a főcsatorna beeresztő zsilipjének a rekonstrukciója:
-    a balmazújvárosi bukó rekonstrukciója,
-    a bakonszegi vízleadó műtárgy átépítése,
-    a TÖR vízleadó csatornájának a rekonstrukciója.

A projekt a TIVIZIG lebonyolításában valósul meg.

További információk és letölthető dokumentumok:

http://www.ovf.hu/hu/futo-projektek/komplextiszato2